Základní pojmy‎ > ‎

Nejčastější otázky


Co mám udělat, když se chci stát pěstounem?

Pokud jste již rozhodnutý/á, musíte dojít na odbor sociálních věcí na městský úřad podle místa svého trvalého bydliště. Tam vám sociální pracovnice OSPOD (Orgánu sociálně právní ochrany dětí) přesně vysvětlí postup, dá vám příslušné formuláře k podání žádosti a řekne vám, co musíte doložit. Stane se z vás tzv. Zájemce žádající o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny.

Co musím doložit k žádosti o pěstounskou péči?

K žádosti budete určitě dokládat: potvrzení o příjmech nebo potvrzení o bezdlužnosti, potvrzení o zdravotním stavu od vašeho obvodního lékaře (pokud docházíte ke specialistovi tak také potvrzení od něj), výpis z trestního rejstříku, životopis,kopii rodného listu, oddací list (manželé), fotografie vaší rodiny a vašeho domova, pokud máte již nějaké děti, tak také potvrzení o jejich zdravotním stavu. OSPOD si pravděpodobně požádá ještě o další potvrzení a posudky (např. vyjádření ze školy, kam dochází vaše děti, posudek z vaší obce, případně od zaměstnavatele). Osobně vás také pracovník OSPOD navštíví doma. Přesně vám aktuální požadavek sdělí pracovnice OSPOD, když si tam přijdete vyzvednout formuláře žádosti. OSPOD pak všechny shromážděné dokumenty zasílá na krajský úřad, který vás pozve k osobní konzultaci a psychologickému posouzení. Pak vás ještě čeká školení - tzv. příprava žadatelů, kterou musíte absolvovat v rozsahu 48 hodin (respektive 72 hodin v případně žádosti o pěstounskou péči na přechodnou dobu).

Mohu si sám vybrat v dětském domově dítě?

NE. Krajský úřad vždy vybírá pro potřebné děti ty nejvhodnější pěstouny z evidence žadatelů. Na prvním místě je zájem dítěte. Pokud vás vytipují jako pěstouna pro konkrétní dítě, pozvou vás na krajský úřad a předají vám o dítěti informace. Pak se můžete s dítětem osobně setkat. Na základě předaných informací a setkání se můžete rozhodnout, jestli skutečně chcete toto konkrétní dítě do péče přijmout.

Mohu nějak ovlivnit, jaké dítě mi dají do péče?

ANO. V rámci podání žádosti budete vyplňovat vaše "představy o dítěti" a později také osobně s pracovníky krajského úřadu mluvit o tom, jaké dítě jste ochotni a schopni do péče přijmout. Můžete v žádosti vyplnit věk a pohlaví dítěte, počet dětí, etnikum, zdravotní stav, atd. Krajský úřad však do vašich představ může "zasáhnout" - např. neschválí vám dítě, které by bylo starší, než jsou děti, které již ve vaší rodině vyrůstají, nemusí vás na základě posouzení schválit na přijetí větší sourozenecké skupiny, apod.

Kdo a podle čeho rozhoduje, jestli se můžu stát pěstounem?

Žádosti posuzuje pracoviště krajského úřadu, kde v týmu pracují sociální pracovníci a psychologové. Posuzuje se vámi podaná žádost a její přílohy, musíte projít psychologickým vyšetřením a v potaz se také bere vaše účast na kurzu přípravy budoucích pěstounů. Být pěstounem je velmi náročné poslání a ne každý, kdo by rád pomohl opuštěnému dítěti na to má schopnosti a kompetence.

Můžu se stát pěstounkou, když jsem svobodná?

ANO. Přestože partnerství je pro výchovu dítěte výhodné z mnoha důvodů, není to u pěstounské péče podmínka.

Může se pěstouny stát lesbický nebo gay pár?

ANO. Pokud žije pár ve stabilním partnerském vztahu, může jim být svěřeno dítě do pěstounské péče.

Můžeme se stát pěstouny, když nejsme manželé?

ANO i NE. Dítě může být svěřeno do péče buď jednotlivci, nebo manželskému páru. Pokud žijete společně, ale nejste manželé, stal by se pěstounem oficiálně pouze jeden z vás. Posuzováni byste však byli společně a společně byste také museli absolvovat povinnou přípravu.

Pokud se stanu pěstounkou, musím se vzdát svého zaměstnání a zůstat s dětmi doma?

NE. Dlouhodobé pěstounství většinou nebráni pěstounům chodit do práce. Doporučujeme zůstat s dítětem doma několik měsíců po jeho přijetí (pokud přijmete dítě do 7 let věku, máte nárok na mateřskou dovolenou, jako při narození dítěte). Pak se většina pěstounů, která přijala 1 či 2 děti vrací k původnímu zaměstnání. Při přijetí více dětí už je situace obvykle jiná, ale zároveň dávky pěstounské péče jsou v takové výši, že nahradí průměrný příjem.
Jiná je situace u tzv. přechodných pěstounů, kteří musí být kdykoliv připraveni přijmout do celodenní péče dítě a proto se pro jednoho z nich stává pěstounství zaměstnáním.

Mohu se stát pěstounem, i když mám invalidní důchod?

ANO. Samotné pobírání invalidního důchodu není důvodem pro odmítnutí, avšak bude určitě posuzován váš zdravotní stav v souvislosti s vašimi reálnými možnostmi a schopnostmi postarat se o dítě.

Mohu se stát pěstounem, když jsem prodělal léčbu zhoubného onemocnění?

ANO, ALE s ohledem na váš aktuální zdravotní stav a jeho prognózu.

Když přijmeme dítě do pěstounské péče a pak se objeví jeho rodiče, musíme jim ho vrátit?

Návrat dítěte z dlouhodobé pěstounské péče do péče biologické rodiny je možný, ale velmi výjimečný. Možnosti návratu do biologické rodiny se prověřují ještě předtím, než se pro dítě začnou hledat vhodní pěstouni. Mnoho dětí v pěstounské péči je však s biologickými rodiči (nebo prarodiči či jinými příbuznými) v kontaktu. Nejčastěji se jedná o nepravidelný kontakt prostřednictvím telefonu, mailů apod, méně dětí se pak schází s rodiči osobně. Tyto návštěvy však vždy mají svá pravidla s jejich nastavením pěstounům pomáhají pracovníci doprovázející organizace.

Mohou rodiče své dítě u pěstounů navštěvovat?

ANO. Biologičtí rodiče dětí mají právo být s dítětem v kontaktu, pokud to není přímo soudně zakázáno. Zrovna tak mají děti právo být v kontaktu se svými rodiči. Pěstoun nesmí vhodné formě kontaktu bránit. Neznamená to ale, že rodiče mohou své dítě vidět kdykoliv podle svého uvážení. Kontakty jsou vždy předem plánované a dohodnuté tak, aby způsob a frekvence vyhovovaly všem a zejména aby byly pro dítě přínosné. Pokud se dítě či pěstoun necítí při kontaktu bezpečně, realizuje se tzv. asistovaný kontakt za přítomnosti sociálního pracovníka.

Mohu se stát pěstounem, když už mi bylo 60 let?

Obecně lze říci, že nejvhodnější věk na to stát se pěstounem je 30-50 let. Věková hranice však není nikde přesně stanovena a tak se mohou stát pěstounem lidé starší i mladší. Vždy je ale posuzováno, zda je předpoklad, že pěstoun vychová dítě až do dospělosti a samostatnosti. Tj. pěstounům, kteří jsou oba ve věku 60 let nebude pravděpodobně svěřeno miminko. Pokud by však byli ochotni přijmout do péče dítě v pubertě a jejich zdravotní stav a ostatní posuzovaná kriteria budou vyhovující, budou velmi vítáni.

Musí mít dítě v PP svůj vlastní pokojíček?

NE. Sociální pracovnice v rámci posouzení vaší žádosti o pěstounství sice přijde prohlédnout bytové podmínky a bude se ptát, kde bude mít dítě svojí postel, místo u stolu apod.. Je ale zcela v pořádku, když je v pokojíčku více dětí pohromadě, tak jako to bývá u dětí vlastních.