Aktivity zajišťují:Mgr. Lenka Čadová 
vedoucí, poradce, lektorka příprav PRIDE

Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je absolventkou kurzů Krizové intervence,  Efektivní komunikace a rodinné diagnostiky pro pracovníky sociálně právní ochrany a semináře Sandplaying. Aktuálně se frekventantkou v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku Logoterapie.

Pracovala rok jako sociální pracovník v zařízení sociální rehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Od roku 2013 je klíčovou pracovnicí pro pěstounské rodiny a facilitátorkou případových konferencí, od roku 2015 je licencovanou lektorkou příprav budoucích pěstounů a osvojitelů v programu PRIDE.

Žije v Bavorově, má dva syny. 
Mgr. et Mgr., Bc. Erika Jarošová
klíčová pracovnice, lektorka


Vystudovala obor Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na Zdravotně sociální  fakultě JČU ČB, obor Etika v sociální práci na Teologické fakultě JČU ČB a dále obor Učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě JČU ČB. Absolvovala kurz krizové intervence a dvouletý vzdělávací program  Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči.

Pracovala 10 let jako pracovnice sociálně – právní ochrany dětí a zároveň se jako kurátorka pro děti a mládež specializovala na děti vyžadující zvýšenou pozornost (děti s poruchami chování, dopouštějící se trestné činnosti apod.). Od roku 2014 pracuje jako klíčová pracovnice na budějovicku.

S partnerem a dvěma dcerami žije v Českých Budějovicích.