Aktivity zajišťují:Mgr. Anna Němcová 

vedoucí, poradce, lektorka příprav PRIDE

Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Č. Budějovicích. Své další vzdělávání pak zaměřovala na psychoterapii a poradenskou práci s lidmi v obtížných životních situacích. Je absolventkou akreditovaného sebezkušenostního výcviku Pozitivní psychoterapie a poradenství (Academy of Positive Psychotherapy, Wiesbaden, Česko-německý institut pozitivní psychoterapie a poradenství, Brno) a výcviku pro supervizory v sociálních službách (Instand, o.s.). Od roku 2015 je licencovanou lektorkou příprav budoucích pěstounů a osvojitelů v programu PRIDE. Aktuálně se účastní vzdělávacího programu pod MPSV - Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči, v rámci kterého absolvuje také výcvik Dyadické vývojové psychoterapie I a II.

Po ukončení studia VŠ žila rok v USA, poté pracovala 2 roky jako sociální pracovnice na Dětské psychiatrické klinice ve FN Motol Praze. V roce 1999 založila a vedla pod občanských sdružením Prevent Krizové a kontaktní centrum ve Strakonicích a později i další zařízení a projekty ( např. Doléčovací centrum Prevent). Do poloviny roku 2014 vykonávala paralelně práci odborné ředitelky a vedoucí Centra podpory pěstounských rodin. Nyní se v Preventu plně věnuje práci s pěstouny a osvojiteli. Od roku 2000 lektoruje vzdělávací a zážitkové kurzy a semináře pro sociální pracovníky, pedagogy i studenty. V posledních letech se zaměřuje na supervizi v sociálních službách.

Žije na Strakonicku, je vdaná, s manželem vychovává 4 děti, vlastní, osvojené i pěstounské. Mgr. Lenka Čadová 

poradce, lektorka příprav PRIDE

Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je absolventkou kurzů Krizové intervence,  Efektivní komunikace a rodinné diagnostiky pro pracovníky sociálně právní ochrany a semináře Sandplaying. Aktuálně se frekventantkou v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku Logoterapie.

Pracovala rok jako sociální pracovník v zařízení sociální rehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Od roku 2013 je klíčovou pracovnicí pro pěstounské rodiny a facilitátorkou případových konferencí, od roku 2015 je licencovanou lektorkou příprav budoucích pěstounů a osvojitelů v programu PRIDE.

Žije v Bavorově, má dva syny.