SLUŽBY


Informace a poradenství

Všem zájemcům nabízíme osobní setkání a poradenství na jakékoliv téma týkající se náhradní rodinné péče. Např: praktické rozdíly mezi osvojením a pěstounstvím; co vás čeká, když se rozhodnete stát náhradním rodičem; jak probíhá proces "párování" dítěte a náhradních rodičů; jaké děti se dostávají do pěstounské péče, co musíte udělat, abyste mohl/a adoptovat dítě, atd.

Osobní setkání s pěstounem či osvojitelem

Kromě informací od odborníka nabízíme také setkání s náhradním rodičem: osvojitelem či pěstounem, podle Vašeho zájmu. Můžete se zeptat na praktické každodenní zkušenosti lidí, kteří jsou již několik let náhradními rodiči a vyslechnout si jejich autentické zážitky. Spolupracujeme s mnoha náhradními rodinami, které si s Vám rádi popovídají o jejich životě s přijatými dětmi, co jim náhradní rodičovství dalo a i vzalo.

Podpora budoucích pěstounů a osvojitelů

Období, kdy jsou žadatelé krajským úřadem vytipováni jako vhodní náhradní rodiče pro konkrétní dítě je velmi náročné a rozhoduje se při něm o budoucnosti vaší rodiny i dítěte. Seznámení s dítětem, rozhodování, zda toto konkrétní dítě přijmete, sbližování se s ním, jeho předávání z ústavní péče nebo z péče přechodných pěstounů, adaptace v prvních dnech v rodině.... To vše jsou situace, které zažíváte poprvé a jsou velmi náročné.  Rádi vás tím doprovodíme, pomůžeme radou, předáním zkušeností, nebo s vámi na setkání přímo pojedeme.
 

Klubová setkání

Většina lidí se ráda setkává s dalšími, se kterými má stejné zájmy, starosti či potřeby. Nabízíme proto neformální setkání zájemců a žadatelů o náhradní rodinnou péči. Termín a čas setkání se odvíjí podle zájmu a potřeb účastníků.

Kurzy a vzdělávací semináře

Pro zájemce o náhradní rodinou péči připravujeme kurzy, které jim s předstihem předají ty nejdůležitější informace o tom, co je čeká s přijatým dítětem. Zájemci si tak mohou ještě před podáním žádosti ověřit, jestli se vydávají správnou cestou, protože rozhodnutí přijmout dítě je velmi závažné a "na celý život", což logicky doprovází spoustu pochybností a otázek.

Přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče v programu PRIDE

Naše organizace je realizátorem příprav registrovaným u KÚ dle § 48 písm.e). Máme lektory vzdělané v modelu příprav s licencí MPSV, který je osvědčený a využívaný v desítkách zemí celého světa. Přípravy se skládají z 9 čtyřhodinových skupinových setkání a 3 individuálních konzultací v rodině. V našich přípravách se počítá s aktivní účastí žadatelů a cílem je zvýšit kompetence budoucích náhradních rodičů tak, aby uměli dítěti poskytovat kvalitní péči a dávat mu bezpečí. Program obsahuje sebepoznávání účastníků, informace o specifických potřebách přijatých dětí a způsobech jejich naplňování a mnoho dalších informací. Celou přípravu lektoruje dvojice zkušených odborníků, kdy jeden z nich je zároveň zkušený náhradní rodič.
Pokud chcete vědět více o našich přípravách, přečtěte si informace, které máme připravené pro účastníky (viz. příloha dole), nebo se přijďte zeptat osobně, rádi si na vás uděláme čas.

V současné době bohužel přípravy neposkytujeme, protože v Jihočeském kraji je poskytovatel určován na základě výběrového řízení, kde rozhoduje pouze cena. Náš kurz není nejlevnější.  DALŠÍ AKTIVITY


Besedy na školách

Nabízíme zdarma besedy na základních i středních školách na téma náhradní rodinné péče. Naše společnost je obecně velmi málo informovaná o smyslu a možnostech pěstounství a náhradní rodinné péče vůbec. Rádi bychom to změnili a rozhodli jsme se začít od našich dětí, protože těch se to týká a ty to mohou v budoucnosti také změnit.

Informační a náborové kampaně

Stále je velký nedostatek dlouhodobých pěstounů a tisíce dětí vyrůstá v ústavní péči. Naší snahou je proto šířit co nejvíce informací mezi veřejností, předávat informace, proč je výchova v náhradní rodině pro dítě mnohem lepší než ústavní. Naším cílem je nalákat nové rodiny na myšlenku náhradního rodičovství.Ċ
Anna Němcová,
30. 1. 2018 6:10