Úvod


Vítáme Vás na webových stránkách PREVENT 99 z.ú., určených všem lidem, které zajímá téma náhradní rodinné péče. 


Tyto stránky jsou určené:
  • široké veřejnosti
  • zájemcům o jakoukoliv formu náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounství)
  • žadatelům o NRP (ve fázi před přípravou, v průběhu připrav či již zařazení "čekatelé na dítě")
  • budoucím pěstounům a osvojitelům, kteří již byli vytipovaní jako vhodní náhradní rodiče pro konkrétní dítě a prochází náročným obdobím rozhodování, seznamování, sbližování a adaptace na novou rodinu